På hemmaplan igen / Back at home again

Hemresan gick galant. Trafiken var tät och snabb kring Newarks flygplats, det visste vi och vi lyckades med alla filbyten utan att hamna fel.

Vi är mycket nöjda med årets SwedGenTour. Vi har träffat många nya och bekanta släktforskare. Det är extra roligt att besökare som kommer att börja släktforska efter att de har varit på våra föreläsningar och one-on-one.

DIS har fått många nya medlemmar när de har fått se nyttan och glädjen av Disbyt och Dispos så Charlotte ser fram emot flera Disbytutdrag från USA.

Vi vill tacka DIS, Genline och Lantmäteriet för deras sponsering till SwedGenTour.

Ett stort tack till er för det arbete ni lagt ner som arrangörer i Worcester, Philadelphia och Lanse samt Kathy från Genline. Utan er hade turnén inte blivit så lyckad och vi är otroligt glada för att ni vill ha oss tillbaka ett annat år.

Våra vänner som ordnat med mat och boende, ni är underbara och vi är så glada och tacksamma för det gjort för oss.

Ni som följt vår turné på bloggen, tack för ert intresse och ni ska veta att vi har uppskatt att ni läst den. Den är gjord för er för att ni ska få ta del av och följa med oss under resan med SwedGenTour.

Vi kommer att dokumentera resan och skriva artikel för bl.a. i kommande Diskulogen och Rooted in Sweden, dvs DIS medlemstidning.

Hälsningar Anna-Lena, Anneli Siv och bloggaren Charlotte.


The trip home went very well. Traffic was heavy and fast around Newark Airport, we knew about that and we got all the lane changes without getting errors.

We are very pleased with this years SwedGenTour. We have met many new and familiar genealogists. It is particularly pleasing to have met visitors, who will begin genealogy research after they have been in our lectures and one-on-one.

DIS has had many new members when they have seen the benefits and joy of Disbyt and Dispos as Charlotte now looks forward to get more Disbytutdrag from the United States.

We will thank the DIS, Genline and Landsarkivet for their sponsorship to SwedGenTour.

Many thanks to you for the work you have done as organizers of Worcester, Philadelphia and Lanse, and Kathy from Genline. Without you, the tour has not been as successful and we are delighted that you want us back another year.

Our friends who arranged for food and accommodation, you are wonderful and we are so happy and grateful for what you done for us.

Those of you who followed our tour on the blog, thanks for your interest and please know that we appreciate that you read it. It's made for you, that you could take part of it and accompany us during the trip with SwedGenTour.

We will be documenting the trip and write article for example in the next Diskulogen and Rooted in Sweden, the DIS magazine.

Greetings Anna-Lena, Anne Siv and blogger Charlotte.
    


Snart hemma / Soon at home

Sista dagen här i Lanse var trevlig och flera nya kontakter fick vi. Även besökarna fann gemensamma personer som de nu kan delge varandra och finna ut om de är släkt.

Hemresan närmar sig nu med stormsteg. Packa och packa om så att vi inte får övervikt tar en del tid på hotellet i Bloomsburg (PA). Sista bloggningen får bli när vi kommit hem på tisdag.

Last day here in Lanse was pleasant and many new contacts were made. Although the visitors found the common people as they can now communicate to each other and find out if they're related.

The trip home is now approaching the corner. Unpack and repack so we do not get overweight takes some time at the hotel in Bloomsburg (PA). The last blog will be when we come home on Tuesday.Kaffebordet med hembakat

Coffee table with home made coockies


 Andrea Flanagan och Julia Potts hjälper varandra med de svenska efternamnen.

Andrea Flanagan and Julia Potts helping each other with the Swedish surname.


Anneli har fått nya släktingar igen, Diane Kolasa och hennes dotter Chelsey, båda från Ohio.

Anneli has got new relatives again, Diane Kolasa and her daugther Chelsey, both from Ohio.Familjen Larson tar farväl och vill gärna att vi kommer tillbaka snart igen.

The family Larson takes farwell and will have us back, soon.Här väger Siv bagaget som är på gränsen till övervikt.

Siv is checking the weigt who is close to overweigt.

Lanse / Lanse

Vid lunch kom vi fram till vår sista anhalt. I Winburn (PA) besökte vi det 90-åriga hotellet Avondale som ska återfå sin forna glans. Här har många svenskar passerat förbi under tidigt 1900-tal. Järnvägsstationen som nu är borta låg straxt intill.


På eftermiddagen hade vi one-on-one i kyrkan i Lanse (PA).

At lunch, we arrived at our last stop. In Winburn (PA), we visited the 90-year-old hotel Avondale who will soon be rebuilt to its former glory. Here, many Swedes passed by during the early 1900s. The railway station is now gone was shortly close.

In the afternoon we had one-on-one in the Church of Lanse (the PA).


Hotell Avondale i Wilburn som det ser ut idag.

Hotel Avondale in Wilburn as it look like today.


Så såg hotell Avondale ut för nästan 100 år sedan.

This is how it looked like for about 100 years ago.


Det gamla pianot är kvar i hotellet som idag har en bar dit lokalbefolkningen åker.

The old piano is still in the building and today they have a bar for the lokal people.


I den här kyrkan i Lanse har vi vår sista föreläsning och one-on-one.

This is the Church we had our last presentation and one-on-one.


Julia Potts var vår första besökare i Lanse.

Julia Potts wa our first visitor in Lanse.


Cathy Larson (svärdotter till Janet) och Janet Rydberg Larsson under one-on-one.

Cathy Larson (son-in-law to Janet) and Janet Rydberg Larson during the one-on-one.


Harrisburg (PA) / Harrisburg (PA)

Våra amerikanska vänner imponerades av att vi klarade av att köra ut ur staden mot under den värsta trafikstockning i mannaminne orsakades av stora sportarrangemang.


Vi tog oss lyckligt fram till Harrisburg där hade en underbar middag på Texas Road House ihop med Franklin’s.


Nästa dag fick vi vår efterlängtade frukost på Denny’s med traditionella Hash brown och pannkakor (Anna-Lena kallar dem ”wettexdukar”).


Sedan åkte vi vidare genom vackra Pennsylvania som visade sin höstskrud i underbart soligt väder.


Our American friends were impressed by the fact that we managed to drive out of town on during the worst congestion in living memory caused by major sporting events.

We made it safely to Harrisburg, wherewe had a wonderful dinner at Texas Road House together with Franklin's.

The next day we received our long awaited breakfast at Denny's with traditional hash browns and pancakes.

Then we drove through the beautiful Pennsylvania who showed their autumn colors in wonderful sunny weather.


Så var är bilnycklarna nu då? Är det verkligen jag som har dem?

Where is the car keys? Is it realy I who has them?


Leonard och Connie Franklin tog väl hand om oss i Harrisburg.

Leonard and Connie Frankling took good care of us in Harrisburg.


Anna-Lena tittar ut över det vackra färgerna på träden medan vi bilar.

Anna-Lena looking at the lovely couler that the three when we was driving.


Philadelphia / Philadelphia

Fredagen tillbringade vi på Free Public Library i Philadelphia (PA) där vi hade föreläsningar och one-on-one.


Joyce Homan från Genealogical Society of Pennsylvania var den som arrangerade dagen. Kathy Meade anslöt sig till oss igen efter att ha besökt Boston (MA).


Inte så många men mycket intresserade besökare hade vi.  Leonard och Connie Franklin från Harrisburg (PA) var är kärt återseende från förra resan och deras besök i Sverige i augusti i år.


On Friday we spent at the Free Public Library in Philadelphia (PA) where we had lectures and one-on-one.


Joyce Homan from the Genealogical Society of Pennsylvania was the one who arranged the day. Kathy Meade joined us again after visiting Boston (MA).


Not many but a lot of interested visitors had come to the library. Leonard and Connie Franklin from Harrisburg (PA) was the welcome return from last trip and their visit to Sweden in August this year.Joyce Homan som arrangerade vår dag i Philadelphia.

Joyce Homan who arranged our day in Philadelphia.Anneli under sin föreläsning.

Anneli during her presentation.


Kyrkogårdar i skogen / Cemetery in the woods

Under onsdagen bilade vi vidare mot Patton (PA) och letad upp några gamla kyrkogårdar i svenskbygderna där de gamla orterna inte finns kvar längre. Anna-Lena och Anneli har studerat kartor och Google Earth för att lokalisera dem. Kyrkan och kyrkogårdarna finns inte alltid intill varandra. Även med hjälp av vår GPS var det svårigheter att hitta till kyrkogårdarna då orterna inte finns med. Vi for långt in i skogar och på leriga vägar som ibland blev så smala att vi var osäkra på att komma fram.

On Wednesday we drove towards Patton (PA) and tracked up some old cemeteries in the Swedish settlements in which the old places do not exist anymore. Anna-Lena and Anneli has been studying maps and Google Earth to locate them. The church and cemeteries are not always adjacent. Even with the help of our GPS, it was difficult to find the cemeteries. We went deep into the forests and the muddy roads where sometimes so narrow that we almost couldn’t pass.Zion Cemetery i Gazzam (PA), en vacker glänta långt in i skogen.

Zion Cemetery in Gazzam (GA), a beautiful opening dep in the woods.


I Patton fanns förr Hebron Lutheran Church och vi hittad kyrkogården med hjälp av stadens bibliotokarie som kontakatade Mary C Kanes dotter Lois. Mary hade själv tillhört kyrkan innan den upphörde och hon hade tagit tillvara på kyrkböckerna så vi var välkomna hem till dem då böckerna fanns i deras hem. Överlyckliga åkte vi till kyrkogården för att se var den låg. Att fotografera gravstenarna i regnet var inte att tänka på men vi fick fotografera kyrkböckerna och hade en trevlig pratstund med Mary och Lois. 

In Patton was formerly Hebron Lutheran Church and we found the cemetery with the help of the city librarian who contacted Mary C Kane's daughter Lois. Mary herself had belonged to the church before it ended and she had taken care of the church records so we were welcome to their house where the books were. Delighted, we went to the cemetery to see where it was. It was raining so we couldn’t take photos of the tombstone. Mary was kind to us so she let us take photos of the church records and we also had a nice chat with her and Lois. Mary C Kane, född Karlberg 1920 i Patton, underbar dam med rötter i Dalsland.

Mary C Kane, born Karlberg 1920 in Patton, a wounderful lady with roots in Dalsland.


Det blev en lång resdag idag torsdag via Lancaster till Philadelphia. Vi stannade till i Bird-in-Hand
för att besöka och titta på handarbeten gjorda av Amish folket.

It was a long travel day today, Thursday, through Lancaster to Philadelphia. We stopped in Bird-in-Hand to visit and look at the crafts made by Amish people.En Amish dam berättar något trevligt för Siv. Kan det gälla priset?

An Amish women tell something nice to Siv. Could it be the price?


Bob's flickor / Bob's girls

Vi kom till Jamestown och Fenton History Center i tisdags och hade kört i regn och dimma. Med hjälp av Karen Livsey hittade vi tidningsartiklar och begravningsuppgifter över de svenskar som bosatte sig i trakten.

Till lunchen mötte många av våra tidigare bekanta upp från trakten bl.a Bob Alm som huserade oss flickor från förra gången. Vi går under namnet Bob's flickor i Jamestown och inte under namnet SwedGenTour. 

We came to Jamestown and Fenton History Center on Tuesday and we had been driving in rain and fog. With the help of Karen Livsey, we found newspaper articles and funeral information over the Swedes who settled in the area.

For lunch, we met many of our former friends from the neighborhood, among others Bob Alm was housed us girls from the last time. By his friends in Jamestown we go under the name Bob's girls and not under the name SwedGenTour.Karen och Siv har hittat något att läsa.

Karen and Siv has found something to read.En tidningsartikel om A G Lofgren i samband med hans död.

An article about A G Lofgren after he had died.En av Bob's flickor.

One of Bob's girl.


Efter lunchen besökte vi First Lutheran Church, en otroligt vacker kyrksal, den vackraste jag har sett hitintills. Kyrkböckerna fick vi fotografera och vi är mycket glada för detta och personalen stannade kvar för vår skull.

After lunch, we visited First Lutheran Church, a beautiful church hall, the most beautiful I've seen so far. The church records we was able to photograph and we are very happy for this and the staff stayed on our behalf.
Altaret och taket i First Lutheran Church.

The altar and the ceiling of the First Lutheran Church.Här fotograferas det stående både på golv och på stol för att få bra ljus och avstånd.

Here we photographed standing both on the floor and on chairs to get good light and distance.


John och Phyllis Robertson var vår värdfamilj och vi fick bo hos dem över natten. De hade ordnat släktträff samtidigt för att berätta om deras bakgrund som Anneli hjälpt till med att kartlägga när John och Phyllis var i Dalsland på besök. En otroligt trevlig kväll fick vi vara med om.

John and Phyllis Robertson was our host family and we stay with them overnight. They had organized family gathering together to talk about their background that Anneli helped to identify when John and Phyllis were in Dalsland for their visit. A very pleasant evening, we had to be part of.Anna-Lena med några Phyllis släktingar och maken John längst till höger.

Anna-Lena with some of Phyllis relatives and her husband to the right.Efter middagen var det släktforskning på gång.

After dinner there was genealogy. 
Bloggen / The blog

Så fort jag tiden räcker till skriver jag här på bloggen men de senaste dagarna har jag inte hunnit med men håll ut. Rätt som det är så kommer det nya bilder och text.

Vi har fullt upp med att fotografera gravstenar och kyrkböcker utmed vår resväg och just nu är vi i Altoona (PA) och övernattar.

As sone as I have time I'll update the blog with new pictures and information.

We are busy with taking picture of tombstone and church records during our traveling and tonigth we stay over in Altoona (PA).Gourmetmiddag på hotellrummet ikväll.

Gourmet dinner at the hotel tonight.

Resdag / Travel day

Idag har vi forsatt i lugn takt att köra mot Jamestown och kom till Olean NY, så imorgon har vi inte långt kvar.

Today we continue slowly towards Jamestown NY and we came to Olean NY, so tomorrow we just have a short drive.

Tillbaka i Portland (CT) / Back in Portland (CT)

Idag lämnade vi Worcester för att ta oss så långt vi orkar mot Jamestown (NY).

Today we left Worcester and drived as far as we could towards Jamestown (NY).William T Lee hälsar till Charlottes kollega Anne-Marie Grunditz.

William T Lee says hello to Charlotte's colleague Anne-Marie Grunditz.


Vi åkte via Portland (CT) för att fortsätta att fotografera färdigt gravstenarna från i torsdags. Vi besökte även kyrkan och kyrkoherde James R. Reemts med några församlingsmedlemmar var där och tog emot oss. Vi fick genom deras hjälp möjlighet att fotografera av de svenska kyrkböckerna från slutet av 1880-talet till 1950-talet. Denna möjlighet är vi oerhört tacksamma för.

We went back to Portland (CT) to continue to photograph the finished tombstone from last Thursday. We also visited the church and the Reverend James R. Reemts with some church members were there and greeted us. We got through their help, the ability to take photos of the Swedish church records from the late 1880s to the 1950s. This possibility is we extremely grateful for.Barbara Hanson, Carol Gustafson Kapitzke och Marion Johnson Anderson får hjälp av Siv att visa var på kartan deras förfäder kom ifrån i Småland.

Barbara Hanson, Carol Gustafson Kapitzke and Marion Johnson, Anderson is helped by Siv to find out on the map, where their ancestors came from in Småland.Anna-Lena och Anneli fotograferar kyrkböcker.

Anna-Lena and Anneli take pictures of the church record.
En mycket vacker Bibel.

A very beutiful Bible.Ett konfirmationskort från 1935 där namnen finns angivna ovanför bilden.

A confirmation card from 1935 in which the names are listed above the picture.


Vi körde till Scranton (PA) där vi stannar över för natten.
 
We drove to Scranton (PA) where we staying over night.


Stort leende / Big smile

Det var en mycket lyckad dag i Worcester igår. Kay Sheldon, Karen Bickford and Joy Henning ihop med SARA och biblioteket har vi att tacka för ett välplanerat arrangemang.

Alla som vi hade one-on-one hade ett stort leende på läpparna och glädjetårar i ögonen efter att fått sitta ner med oss och få reda på det vi forskat fram för dem.

På kvällen åt vi en välförtjänt middag med våra amerikanska vänner, Kay, Karen, Joy, Gloria och Kathy.

We had a very successful day at Worcester yesterday. Kay Sheldon, Karen Bickford and Joy Henning together with SARA and the library had done a very well-planned event.

All the people we had one-on-one had a big smile on their faces and happy tears in their eyes after they had met with us.

In the evening we had a well-earned dinner with our American friends, Kay, Karen, Joy, Gloria, and Kathy.Inskrivning och Kathy med sitt bord där hon säljer Genline.

Registration and Kathy at her Genline table.
Vår härliga publik.

Our lovely audiens.Familjen Fox inresta ända ifrån Billings, Montana. De letade efter förfadern Carl Alfred Johnson född i Olreksund. Det visade sig vara Vist socken i Uricehamn kommun.

Mr and Mrs Fox who came to us from Billings, Montana. They were looking for ancestor Carl Alfred Johnson who was born in Olreksund. It proved to be Vist parish in Ulricehamn. Puzzel solved...
Vår yngsta besökare någonsin, 17-årige David McRae som visade sig vara släkt till Anneli med rötter i Ed i Ör, Dalsland. Vi är så glada att återväxten är tryggad med ungdomar som David.

Our youngest visitor ever, 17 year old David McRae, he was related to Anneli with his origin in Ed, Ör parish in Dalsland. We are happy that someone is continues our work as David.Betty Hamilton och Ruth Johnson är så här glada med vad det fått information om.

Betty Hamilton and Ruth Johnson was so happy about the information the got.
Anna-Lena presenterar Lantmäteriet som är en mycket uppskattade del  av våra föreläsningar.

Anna-Lena during her presentation of Lantmäteriet, historical maps who is a very popular part of our lectures.

Förberedelser / Preparation

Idag har regnet öst ner men det har inte påverkat oss för vi har förberett morgondagens föreläsningar och on-on-one. På eftermiddagen åkte vi till biblioteket för att prova deras tekniska utrustning ihop med våra datorer.

Kathy Mead, Genlines amerikanska representant kom från Chicago idag för att vara med oss imorgon.


Today we had rainfall all day but it has not affected of us because we have been preparing tomorrow's lectures and on-on-one. In the afternoon we went to the library and to check their technical equipment together with our computers.

Kathy Mead, Genline U.S. Representative arrived from Chicago today to be with us tomorrow.Datorena får aldrig vila när de är med i SwedGenTour.

The computers have no rest when they are going with SwedGenTour.

Nya gravstenar / New tombstones

Idag har vi fotograferat nya gravstenar i Portland, Connecticut när vi körde till Worcester i Massachusetts.

Today we photografed tombstones in Portland, Connecticuton our way up to Worcester, Massachusetts.En av de vackar stenarna vi såg idag.

One of the beautilful tombstone we saw today.
Den här visar att kärleken varade livet ut.

This one shows that the love was for ever.
Charlotte blev glatt överraskad av att Carol Kapilzki kom till kyrkogården med vi fotograferade gravstenarna. De träffade varandra under förra årets SwedGenTour i Berlin, Connecticut.

Charlotte was pleasantly surprised to see Carol Kapilzki came to the cemetery during the photographing of the tombstones. They met each other during last year’s SwedGenTour in Berlin, Connecticut.


RSS 2.0