SwedGenTour 2012


I år kommer SwedGenTour att besöka följande platser för föreläsningar och one-on-one.

Sturbridge (MA) fredag - lördag den 5-6 oktober, 2012, Host Hotel

Cranston (RI) tisdag den 9 oktober, 2012, Cranston Public Library

Pittsburgh (PA) lördag den 13 oktober, 2012, Carnegie Library of Pittsburgh Main (Oakland)

Mer information finns att läsa här på SwedGenTours hemsida


SwedGenTour will visit these places for lecture and one-on-one.

Sturbridge (MA) Friday - Saturday October 5-6, 2012, Host Hotel

Cranston (RI) Tuesday October 9, 2012, Cranston Public Library

Pittsburgh (PA) Saturday October 13, 2012, Carnegie Library of Pittsburgh Main (Oakland)

You will find all information about SwedGenTour at the website


RSS 2.0