Hem från resan 2009 / Home from trip 2009

Söndag / Sunday

Igår kväll packades det för fullt i våra väskor och vi har alla behövt köpa ytterligare en väska var. Förutom normal shopping så har köpt lokala hembygdsböcker med dokumentering om bl. a svenskarna som bott på de platser vi har besökt under turnén. Böcker är tunga så vi hoppas vi klarar viktgränsen på bagagen.

I eftermiddag går planet hemåt via Amsterdam och vi landar i Sverige under måndag förmiddag.

Nu ska smälta och sammanfatta dess fantastiska dagar vi haft här i USA under nästan tre veckor. Många roliga minnen och upplevelser har vi fått vara med om.

Vi har kör 435 mil, haft föreläsningar för 350 och one-to-one för 200 besökare. Bilder från 8 kyrkogårdar är ca 5000 bilder tagna.

DIS har fått 72 nya medlemmar här i USA vilket är rekord från våra resor som SwedGenTour.

Det har varit mycket trevligt att Kathy o Jan varit med oss och med Elisabeth i Minnesota.

Tack till alla läsare av bloggen för vi har gjort den för er.

Hälsningar från Anneli, Anna-Lena, Olof och jag - Charlotte, som skrivit bloggen. 


Last night we packed our bags and we've all had to buy another bag each. In addition to the normal shopping we bought local history books documenting the about Swedes who lived in the places we've visited during the tour. Books are heavy so we hope we can handle the weight limit on baggage.

In the afternoon today the flight go back home via Amsterdam, and we land in Sweden during the Monday morning.

Now, digest and summarize its great days we had here in the U.S. for almost three weeks. Many fun memories and experiences we have had to be part of.

We have drive 2700 miles, had lectures for 350 and one-on-one for 200 guests. Pictures from 8 cemeteries are about 5000 pictures taken.

DIS has received 72 new members here in the U.S. which is a record of our journeys SwedGenTour.

It's been very nice to had Kathy o January been with us on the tour and with Elisabeth in Minnesota.

Thanks to readers of the blog because we have done it for you.

Greetings from Anneli, Anna-Lena, Olof and I - Charlotte, who wrote the blog.

Sista workshoppen / Last workshop

Lördag / Saturday

Idag var vi åter på plats hos SGSM i St Paul och vi hade både föreläsningar one-to-on och föreläsningarn för sista gången på den här turnén. Föreläsningssalen delar SGSM med en Mexikansk kyrka.

Lokala utställare hade också kommit på plats som sålde böcker och och annat intressant för oss släktforskare. Representanter från Family History Library fanns med bl. a för släktforskningshjälp.

TACK alla som varit med från Swedish Genealogical Society of Minnesota och arrangerat mycket trevliga och välorganiserade dagar i St Paul. Dee och Ray Kleinow, ni är guld värda och vi kommer gärna tillbaka hit.

Today we were back at SGSM in St. Paul and we had both lectures one-to-one and föreläsningarn for the last time on this tour. Lecture Hall share SGSM with a Mexican church.

Local exhibitors had also arrived on site that sold books and other things of interest to us genealogists. Representatives from the Family History Library was included among other things besides genealogy for the help.

THANK YOU everyone who has been with the Swedish Genealogical Society of Minnesota and had arranged a very nice and well organized days in St. Paul. Dee and Ray Kleinow and the rest of you, you are worth gold and we will gladly return here.Virginia Taylor, ordförande för SGSM hälsar alla välkomna.
Virginia Taylor, president of SGSM greet all welcome.


Besökare börjar samlas inför en av föreläsningarna.
Visitors begin to gather for one of the lectures.


En av utställarna, Park Genealogical Book.
One of the exhibitors, Park Genealogical Book.


Gruppfotografering med oss i SwedGentour, Genline, SAG och SGSM.
Group photography with us in SwedGentour, Genline, SAG and SGSM.


St Paul, Minnesota

Fredag / Friday

Idag har Swedish Genealogical Society of Minnesota (SGSM) varit arrangör och värd för oss och det har varit en heldag med bara one-to-one för besökarna. Förutom vi i SwedGenTour och Genline har Elisabeth Thorsell för Swedish American Genealogist (SAG) och medlemmar från SGSM varit med och haft one-to-one. Det blev en mycket lyckad och uppskattad dag har vi fått höra från alla som varit med.

Today, Swedish Genealogical Society of Minnesota (SGSM) has been organizing and hosting us and it has been a full day with only one-to-one for the visitors. In addition, we in SwedGenTour and Genline has Elisabeth Thorsell for Swedish American Genealogist (SAG) and members from SGSM been having one-to-one. It was a very successful and appreciated today we have heard from everyone who has been there.


Jan och Olof förbereder informationsmatrial till besökarna.
Jan and Olof preparing information matrial to the visitors.


I den här lokalen hos Swedish Genealogical Society of Minnesota hade vi one-to-one.
In this room of Swedish Genealogical Society of Minnesota, we had the one-to-one.


Närmast sitter Elisabeth och bakom henne Kathy, med deras besökare.
Elisabeth sits nearest and behind her is Kathy, with their visitors.


Anna-Lena har hittat något intressant.
Anna-Lena has found something interesting.


Så här glada blir vi, Charlotte och Virginia Taylor när vi hittade Jacob Antonsson med hustru Anna Glothsdotter i DISBYT.
How happy we got, Charlotte and Virginia Taylor when we found Jacob Antonsson and his wife Anna Glothsdotter in DISBYT.


Anneli har hittat några uppgifter som gladde hennes besökare också.
Anneli has found some information that pleased her visitors, too.


Jerry Carlson från SGSM ser till att allt fungerar och han läser vår blogg varje dag med stort intresse.
Jerry Carlson from SGSM make sure everything is working and he reads our blog every day with great interest.


Här förbereds maten till oss alla efter dagens slut.
Here prepares the food for us all after the end of the day.

Cambridge, Minnesota

Torsdag / Thursday

Idag har vi haft workshop och one-to-one hos Isanti County Historical Society i Cambridge som ligger norr Minneapolis. Det var en heldag med kvällspass och vi kom tillbaka till hotellet kl 23.00.

Många emigranter kom ifrån Dalarna till denna trakt och många släktforskningsfrågor gällde de som kom ifrån Rättvik.

Today we had a workshop and one-on-one with the Isanti County Historical Society in Cambridge, which is north of Minneapolis. It was a full day includs evening we came back to the hotel at 11.00 pm.

Many emigrants came from Dalarna to this district and many genealogical questions were those who came from Rättvik.


Olof med två av besökarna.
Olof with two of the visitors.


Här sitter Anna-Lena och Jan med sina besökare.
Here are Anna-Lena and Jan with their visitors.

Planeringsdag / Day of planning

Onsdag / Wednesday

Idag har vi förberett och planerat de tre kommande dagarnas workshop. Upplägget är olika dessa dagar och skiljer sig från det två första dagarna vi hade på turnén.

På kvällen var vi hembjudna till Ray and Dee Kleinow, Minneapolis. Vi sammanstrålade där med Jan och Kathy igen samt med Elisabeth Thorsell från Stockholm. Vi gick igenom uppläggen för fredag och lördag då vi alla ska vara på Swedish Genealogical Society of Minnesota i St Paul för föreläsningar och one-to-one.

Today we have prepared and planned the next three days workshop. The format is different these days and is different from the first two days we had on the tour.

In the evening we were invited to Ray and Dee Kleinow, Minneapolis. We converged there with Jan and Kathy again and with Elisabeth Thorsell from Stockholm. We discussed arrangements for Friday and Saturday when we all together apply to be on the Swedish Genealogical Society of Minnesota in St. Paul for workshops and one-on-one.Snö och kallt / Snow and cold

Söndag till tisdag  / Sunday to Tuesday


I söndags for vi vidare ner till Aurora, Wisconsin där vi fick bo på en bondgård hos Arvid Carlson, bördig från Naverstad. Vi har inte haft internetuppkoppling här så därför har det varit uppehåll på bloggen. Arvid är en pensionerad bonde med två hästar på gården idag. Jakt är hans stora intresse och det har gått i arv till hans barn och snart även till barnbarnen.

Last Sunday we went to Aurora, Wisconsin, where we stayed on a farm with Arvid Carlson, a native of Naverstad in Bohuslän. We have not had fast internet access there so therefore it hasn’t been any blog for a few days. Arvid is a retired farmer and has two horses on the farm today. Hunting is his great interest and it has been handed down to his children and soon grandchildren.


Arvid Carlson - han gjorde allt för oss, lagade god frukost och middag så vi trivdes och hade det mycket bra hemma hos honom.
Arvid Carlson - he did everything for us, made good breakfast and dinner so we enjoyed and had a good time at his home.


Aurora ligger på gränsen mellan Michigan och Wisconsin intill Iron Mountain.  Här finns en kyrkogård med svenskar begravda så vi fotograferade alla svenska gravstenar som vi hittade. Förutom son-namnen så finns familjenamnen Kjell, Weber, Ringblom, Osterberg med flera. Jo, Kjell Weber (DIS), bägge namnen finns här som efternamn.


Trots kylan så for vi under måndagen till kyrkogården i Iron Mountain för att fotografera gravstenar. Vi klarade bara av att vara där i knappt två timmar på grund av kyla och snöfall. Jo, det snöade i stort sett hela tiden. Vi fick avbryta och tas oss inomhus för fingrarna frös och vi var blöta. Först till museet och sedan blev det mat i en varm restaurang. På museet köpte vi lokala historieböcker med många bilder, familjeporträtt och namn på svenskar. Dalsland och Västergötland har många emigranter som bosatte sig här omkring.


Aurora is located on the border between Michigan and Wisconsin next to Iron Mountain. There is a cemetery with the Swedes are buried so we photographed all Swedes gravestones that we found. Besides the son-names there are family names as Kjell, Weber, Ringblom, Osterberg and others. Well, Kjell Weber (DIS), both names are here as surnames.


Despite the cold we went on Monday to the cemetery in Iron Mountain to photograph gravestones. We just make it for two hours because of cold weather and snowfall. Yes, it snowed almost the whole time. We had to stop and go inside because our fingers got frozen and we were wet. First to the museum and then for food in a warm restaurant. In the museum we bought local history books with many pictures, family portraits and names of Swedes. Dalsland and Västergötland has many emigrants who settled here around.


Ingen gravsten är den andra lik och ett fåtal har mer än bara namn på stenen. Den här gravsten finns på kyrkogården i Iron Mountain.
No tombstone are the same and a few have more than just names on the stone. This gravestone can be found at the cemetery in Iron Mountain.


Efter dagens och kvällens snöande vaknade vi upp till en strålande solig dag och ett mycket vackert vinterlandskap.  Nu var det tisdag och det var dags för nästa resdag och då till Minneapolis i Minnesota. Här ska vi utgå ifrån till våra tre dagars konferenser och hemresa. Tittar vi ut från våra rum så skulle vi kunna tro att vi redan är hemma för vi ser ett stort blått hus med gul text IKEA på.


After the day and evening snowfalls we woke up to a brilliant sunny day and a very beautiful winter landscape. Now it was Tuesday and it was time for us to drive to Minneapolis, Minnesota. We shall be here for our three-day conference and our return home. Looking out from our rooms we would think that we are already at home, we see a large blue house with yellow text IKEA.Så här snöiga var granarna utanför Arvids kök på måndag eftermiddag. 
This is the snowy pines outside Arvid's kitchen on Monday afternoon.Olof njuter i solskenet medan han äter Arvids goda frukost. Utomhus ser det ut som ett vackert julkort.
Olof enjoying the sunshine while he eats Arvid good breakfast. Outdoors, it looks like a beautiful Christmas cards. 


Marquette, Michigan

Lördag / Saturday


Soluppgången var fantastisk i morse när vi tittade ut från balkongen i Mackinaw City.
Sunrise was spectacular this morning when we looked out from the balcony in Mackinaw City.

Idag körde vi till Marquette som också ligger i Michigan. På vägen dit fotograferade vi en kyrkogård sedan började regnet att komma med inslag av hagel och temperaturen sjönk nedåt i graderna. När det var som lägst 1 gr varmt så kom snön men det blev inte vitt på marken.

Kitty Fisher hade kontaktat Anneli när vi var i Worcester och ville gärna att vi kom och hälsade på i Marquette om vi hade vägen förbi så det gjorde vi. Kitty och hennes syster Polly Friend välkomnade oss och vi fick även bo över natt hos dem. De är bördiga från Dalsland och Anneli har haft kontakt med dem för några år sedan.


Today we drove to Marquette, which is also located in Michigan. On the way there, we photographed only one cemetery since the rain began to come with a touch of hail and the temperature dropped down to the ranks. When it was the lowest 34 degrees warm the snow came, but it was not white on the ground.

Kitty Fisher had contacted Anneli when we were in Worcester and was keen that we came to visit in Marquette if we passed on the road so we did. Kitty and her sister Polly Friend welcomed us and we also was invited to stay overnight with them. They have ancestors from Dalsland and Anneli have had contact with Kitty for a few years ago.Kitty, Polly, Marguerite och Anneli medan vi äter lunch.
Kitty, Polly, Marguerite and Anneli during lunch.

Deras gode vän Marguerite Waters känner till allt om kyrkor och kyrkogårdar i området och tog oss med till två av dem. Det blev inte så många gravstenar fotograferade för att det var alldeles för kallt.

Their good friend Marguerite Waters knows all about the churches and cemeteries in the area and she took us to two of them. There were not many gravestones photographed because it was too cold.Charlotte och Marguerite som berättade att hon hade släkt i Göteborg vilket visade sig vara Ingrid Lännestad (DIS-Fadder). Det var extra roligt när jag känner Ingrid, så denna bilden är en hälsning från oss båda till dig Ingrid.
Charlotte and Marguerite that told me she had family in Gothenburg, which proved to be Ingrid Lännestad (DIS- Fadder). It was particularly gratifying when I know Ingrid, so this picture is a hello to you Ingrid, from both of us.

Tillbaka till USA / Back in the USA

Fredag / Friday

Det var ett regnigt Niagara Falls vi vaknade till idag. Vi beslöt att köra vidare så långt vi hann under dagen istället för att stanna kvar i stan.

Bilresan hit till Mackinawa City, Michigan, tog flera timmar längre än beräknat då det var många vägarbeten vi skulle passera samt passkontrollen i Port Huron där det tog en och halv timma att komma igenom.

Vi kom fram till hotellet straxt efter 9 i kväll. Vårt hotell har badstranden utanför balkongen med solstolar. Det är bara det att det är 3 gr varmt, burr burr, inget bad här inte och vi har fått sätta på värmen i rummen för första gången på denna resa.


It was a rainy Niagara Falls, we woke up to today. We decided to continue to run as far as we could during the day instead of staying in town.

Driving to Mackinaw City, Michigan, took several hours longer than expected when there were many road works, we would pass and passport control in Port Huron where it took one and half hour to get through.

We arrived at the hotel shortly after 9 tonight. Our hotel has a beach outside balcony with sun loungers. It's just that it is 3 celcius degrees warm, burr burr, no swimming here than and we have to turn on the heat in the rooms for the first time on this trip.

Niagara Falls, Canada

Torsdag / Thursday

Vi var mycket nöjda med gårdagens workshop och det arrangemang som ordnades i Bethany Covenant Church och även där ville de att vi kommer tillbaka. Det är alltid trevligt att får den responsen.

Idag har vi lämnat Berlin för att åka vidare till Niagara Falls i Canada. Bilresan blev dagslång men vi hann med en kyrkogård för att fotografera gravstenar i Forestville sydväst om Hartford. Kathy och Jan åkte vidare till Kansas för att förevisa Genline och vi möts igen i Minneapolis i Minnesota i slutet av nästa vecka för nästa workshop.


We were very pleased with yesterday's workshop and the events which were arranged in the Bethany Covenant Church, and even there, they want us coming back. It's always nice to get that response.

Today we left Berlin to go on to Niagara Falls in Canada. The driving was all day long but we managed with a cemetery to photograph gravestones in Forestville southwest of Hartford. Kathy and Jan went on to Kansas to display Genline and we meet again in Minneapolis, Minnesota at the end of next week for next workshop.


Fantastisk utsikt från våra rum över båda fallen i Niagara Falls, Canada.
Great view from our room on both falls in Niagara Falls from the Canadian side.


Niagara Falls i mörkret.
Niagara Falls in the dark.


Här utforskar vi stan, Anna-Lena, Anneli och Olof. I bakgrunden syns det pariserhjul som jag och Olof bara var tvugna att åka runt i för att få se stan och fallen "by night".
Here we explore the city, Anna-Lena, Anneli and Olof. In the background is the sky wheel and I and Olof just had to go around in it, to see the city and the falls "by night".

Workshop i Berlin, CT / Workshop in Berlin, CT

Onsdag / Wednesday

Tidigt på morgonen var vi i svenska kyrkan Bethany Covenant Church där vi skulle vara hela dagen. Det var ca 50 st besökarna som kom för både föreläsning och one-to-one.

Early in the morning, we were in the Swedish Church, Bethany Covenant Church, where we would be all day. It was about 50 persons who was registered for both lecture and one-on-one.Kathy fångar besökarnas intresse och många kommer med frågor så de själva kan släktforska vidare.
Kathy captures visitors' interest and many are having issues so they can do there own research on genealogy.


Charlotte hjälper Carol Kapilzki att söka i bl.a DISBYT och Genline.
Charlotte helps Carol Kapilzki to search among others DISBYT and Genline.


Anneli har fått två glad män, Gary Beeman och Robert Anderson, vid sitt bord.
Anneli has received two happy men, Gary Beeman and Robert Anderson, at her table.


Berlin, Connecticut

Tisdag / Thuesday

Vi kom hit till Berlin, söder om Hartford redan igår kväll.

På förmiddagen besökte vi ett bibliotek, Godfrey Memorial Library i Middeltown inte så långt härifrån. Det är ett center för släktforskare och historieforskare. Bibliotekets medlemsavarige Sharon Dahlmeyer var otroligt kunnig och hjälpsam mot oss. Vi fick bl. a bläddra i begravningsböcker där många svenska namn fanns med som Anderson, Svenson, Ericson, Sandberg, Carlson.


We came to Berlin, south of Hartford already yesterday.

In the morning we visited a library, Godfrey Memorial Library in Middeltown not so far away from here. It is a center for genealogists and historical researchers. The Library membership librarian Sharon Dahl Meyer was incredibly knowledgeable and helpful to us. She helpt us to look thru the funeral books, where many Swedish names were in it like Anderson, Svenson, Ericson, Sandberg, Carlson.


Anna-Lena, Charlotte, Olof, Sharon Dahlmeyer och Anneli bland böckerna hos Godfrey Memorial Library.
Anna-Lena, Charlotte, Olof, Sharon Dahlmeyer and Anneli among the books of the Godfrey Memorial Library.

På eftermiddagen åkte vi till svenska kyrkan Bethany Covenant Church där vi ska ha vår workshop i morgon. Jan och Kathy anslöt sig till gruppen igen efter att ha stannat kvar en dag extra i Worcester. All teknik kollades och det ser verkligen lovande ut. Tänk att få vara i kyrkan och stå framför altaret och berätta om släktforkning inför en publik svenskättlingar, vilken upplevelse det kommer att bli.

I september månad firade kyrka 125 år och deras fotoutställning var fortfarande uppställd inför vår ankomst. Otrolig många vackra fina gruppbilder och porträtt där många var namngivna fanns från sent 1890-tal fram till idag.


In the afternoon we went to the Swedish Church, Bethany Covenant Church, where we will have our workshop tomorrow. Jan and Kathy joined the group again after having stayed one days extra in Worcester. All technologies were checked and it looks really promising. Imagine being in the church and stand before the altar and talk about genealogy resurch infont of an audience Swedish descendants, what an experience it will be.

In September, the church celebrated 125 years and the exhibition was still there for our arrival. Incredible many beautiful group photos and fine portraits, where many was named and from the late 1890's until today.


Svenska kyrkan Bethany Covenant Church i Berlin.
Swedish Church Bethany Covenant Church in Berlin.


Liten man med en stor uppgift. Jan nådde inte riktigt ända upp.
Little man with a big mission. Jan did not quite reach up.


Ett av bildkollagen med kyrkans medlemmar början av 1900-talet.
An image of collagen with members of the Church beginning of the 1900s.

Rhode Island

Måndag 5 oktober / Monday October 5

Vi sov över i ett litet samhälle, Smithfield i utkanten av Providence i Rhode Island.

Idag har vi besökt kyrkor och fotograferat gravstenar i Rhode Island. Vi har tagit ca 2000 bilder och det blir fler gravar som som ska fotograferas under vår resa. Kyrkor och kyrkogårdar vi besöker är de som har svensk anknytning.

I Providence besökte vi kyrkan Gloria Dei och den är i jugendstil.

Kyrkan i Cranton, Bethany Evangelical Lutheran Church har sin kyrkogård en bit därifrån. Vi fick låna en nyckel så vi kunde komma in genom grinden. Medan vi fotograferade kom Mr Bill Brown vars farfar Gottfrid Brun emigrerade från Liared. Han är engagerad i kyrkan och när vi lämnade tillbaka nyckel i kyrkan fick vi även träffa Pastor Dennis D. Kiesling. Han är av tysk börd men önskade att han hade svenskt blod i sig som alla kyrkans medlemmar har. 

Största kyrkogården idag, St Paul, var den i Warwick och tyvärr var inte kyrkan öppen.


We stayed overnight in a small town, Smithfield close to Providence, Rhode Island.

Today we visited churches and gravestones photographed in Rhode Island. We have taken about 2,000 pictures and there are more graves to be photographed during our trip. Churches and cemeteries, are the ones who have a Swedish connection.

In Providence, we visited the Church Gloria Dei.

The church in Cranton, Bethany Evangelical Lutheran Church has a cemetery some distance away. We had to borrow a key so we could get through the gate. While we photographed came Mr. Bill Brown, whose garndfather Godfrey Brun, emigrated from Liared. Mr Bill Brown is involved in church and when we return the key to the church, we also meet with Pastor Dennis D. Kiesling. He is of German descent, but wished he had Swedish blood in himself as all members of the Church has.

Largest cemetery today, St. Paul, was in Warwick and unfortunately church open wasn't open.


Järnornamentet i kyrkan Gloria Dei är donerat av Alfred Juhlin.
Ornamentel iron the Church Gloria Dei is donated by Alfred Juhlin.


Det som hänger i taket är lampor i kyrkan Gloria Dei.
The hanging from the ceiling are lights in the church, Gloria Dei.


Dessa stolarna står invid altaret i kyrkan Gloria Dei.
These seats are next to the altar in the Church Gloria Dei. 


Altartavlan är gjord i Sverige och finns i den nuvarande svenska Bethany kyrka i Cranton. Den har flyttats med från den gamla svenska kyrkan vilket Mr Bill Brown har ombesörjt. 
The altarpiece is made in Sweden and is in the current Swedish Bethany Church in Cranton. It has been moved from the old Swedish church, and Mr. Bill Brown has arranged that.En av gravarna i Warwick. Det är ett fåtal av dem där det framgår var i Sverige de är födda.
One of the graves in Warwick. There are a few of them showing where in Sweden they are born.

Farväl Worcester / Farewell Worcester

Söndag / Sunday

SARA (The Swedish Ancestry Research Association) och Worcester Public Library, våra arrangörerna i Worcester tackar vi för allt det arbete som de har gjort för att ro vår workshop i hamn.

En artikel om workshoppen - Swedes help locate roots - publicerades i söndagens Worcester Telegram.

SARA (The Swedish Ancestry Research Association) and the Worcester Public Library, our organizers in Worcester, we appreciate all the work they have done to make our workshop so successful.

An article fromn the workshop - Swedes help locate roots - was published in Sunday's Worcester Telegram.


Anneli och Martah Aneys son Russel, vår kock här i Worcester, som lagade fantastisk god mat.
Anneli and Martah Aneys son Russel, our chef here in Worcester, who cooked wonderful tasty food.
 
Anna-Lena och jag hämtade upp Anneli och Olof idag hos sin värdfamilj, Martha Aney i Holden. Vi åkte till West Brookfield MA, där vi var bjudna på lunch hemma hos karikatyrtecknaren Dave Granlund. Dave har sina förfäder från bl.a Hössna utanför Ulricehamn och Anna-Lena har varit till stor hjälp för honom när han besökt Hössna.

Anna-Lena and I picked up Anneli and Olof today with there host family, Martha Aney in Holden. We went to West Brookfield MA, where we were invited to lunch at the home of cartoonist Dave Granlund. Dave has his ancestors from Hössna outside Ulricehamn and Anna-Lena has been a great help to him when he visited Hössna.


Shirley & Dave Granlund

John och Marianne Jeppson, vänner och grannar till Daves familj var också bjudna. Johns farfar emigrerade från Höganäs 1869. Han berättade många och minnen om sitt liv och sin bakgrund med glimten i ögat och han var en mycket fascinerade man att lyssna på. Framför allt det som handlade om när han och hans familj träffade de svenska kungligheter när det var här på besök hos dem. John har skrivit boken - Making Hay - om hans förfäder och sitt eget liv här i USA.

John and Marianne Jeppson, friends and neighbors to Dave's family was also invited. John's grandfather emigrated from Hoganas 1869th. John told us many memories of his life and his background with a twinkle in his eye and he was very fascinated to listen to. Especially when he and his family met with the Swedish royal family when they was here visiting them. John has written the book - Making Hay - of his ancestors and his own life here in the U.S.


John Jeppson

Sent på eftermiddagen körde vi vidare till North Grosvenor Dale i nordöstra Connecticut, dit många Hössnabor emigrerade. Här gjorde vi vårt första stopp för att fotografera alla gravstenarna på den gamla svenska kyrkogården.

Late in the afternoon we drove down to North Grosvenor Dale in northeastern Connecticut, where many Hössnabor emigrated. Here, we made our first stop to photograph all the gravestones in the old Swedish cemetery. 


Gravsten tillhör Daves förfäder och den finns på den gamla svenska kyrkogården i North Grosvenor Dale, CT. 
This graveston belongs to Daves ancestors and it's in the old Swedish cemetery in North Grosvenor Dale, CT. 

 
Höstens vackra färger och halloween har redan gjort sig påmind här i New England.
Autumn's beautiful colors and halloween has already started here in New England. 

Fullbokat i Worcester / Crowded in Worcester

Lördag / Saturday


SwedGenTour 2009 - Anna-Lena, Olof, Kathy, Jan, Charlotte & Anneli.

Det blev fullsatt på vår första workshop och ca 130 förväntansfulla släktforskare med svenska rötter kom. Många av dem hade bokat 30 min med oss för att få personlig hjälp.

It was crowded on our first workshop and about 130 intrested genealogists with Swedish roots came. Many of them had booked 30 minutes to get personal help with us.


Föreläsningsrummet i Worcesters bibliotek.
The conferans room at Worcester Publik Library.

Det blev en lyckad dag för både arrangörerna och besökarna och vi var så välkomna tillbaka.

It was a successful day for both organizers and visitors and we were welcomed back.


Olof vid en reklamaffisch om vår workshop.
Olof at one one of the advertising poster about the workshop.


Anna-Lena i släktforskaravdelning.
Anna-Lena at the genealogy department.


Worcester

Fredag / Friday

Under dagen kom vi och Kathy till Worcester och Jan kom under kvällen. Vi besökte biblioteket Worcester Public Library för att orientera oss var vi ska vara i morgon för vår första Workshop på denna resa. Vi fick också träffa bibliotekets personal som är med och arrangerar.


During the day we and Kathy came to Worcester and Jan came in the evening. We visited the Library Worcester Public Library to look around and see where we will be tomorrow for our first workshop on this trip. We also meet with library staff who are involved in organize this event.

Sightseeing i Boston / Sightseeing in Boston

Torsdag / Thursday

Vi tog tåget in till Boston och det var lite kyligt idag. Solen sken iallafall så den kunde värma oss när vi gick omkring i stan.

Visst är det kul när världen är liten. Anneli hörde att någon roppade hennes namn och fick se att Kathy satt i en taxi som körde förbi oss. Kathy hade kommit till Boston under dagen men vi skulle ses först i Worcester i morgon fredag.


We took the train to Boston and it was a bit chilly today. The sun was shining anyway so it could warm us when we walked around in the city.

It's fun when the world is small. Anneli heard someone called her name and saw that Kathy was sitting in a taxi that drove by us. Kathy had come to Boston during the day but we would be see her first in Worcester tomorrow, Friday.

Anderson Station
Här sitter vi, Anneli, Olof, Charlotte och Anna-Lena och väntar på tåget in till Boston. Lägg märke till stationens namn.

Anneli, Olof, Charlotte and Anna-Lena are waiting for the train to Boston. Take a look at the name of the station.RSS 2.0