Sista dagen / Last day

 

Onsdag förmiddag tillbringades i Faith United Lutheran Church i Houtzdale där Ellinor fanns till vår hjälp. Anneli gjorde lite släktforskning för Ellinor och kom fram till att fanns förfäder både i Dalsland och Norge.

 

Wednesday morning was spent in the Faith United Lutheran Church in Houtzdale where Ellinor was our host in the church. Anneli did some genealogy research of Ellinors background and found families in both Dalsland and Norway.

 

 

Ett besök i en Country Store ingår i ett USA-besök. The Little Shop i Kylertown med en gammal kolvagn från en gruva i närhet hade massor av fina saker att titta på och ett och annat köptes med hopp om att de får plats i resväskan.

 

A visit to a country store is part of a U.S. visit. The Little Shop in Kylertown with an old coal mine wagon in front of the store, had lots of nice things to look at and a few things were purchased with the hope that they can fit in the suitcase.

 

 

På eftermiddagen fick kyrkan i Winburne ett besök av oss och prästen visade oss runt i den gamla kyrkan.

 

In the afternoon, we visit the church in Winburne and the pastor showed us around in the old church.

 

Torsdagen var resdag och årets turné var slut. Tiden har gått fort och vi tackar alla som vi träffat, deltagit vid våra konferenser och våra värdar. Vi vill också tacka er som givit oss resebidrag, det har hjälpt oss att genomföra årets turné.

 

Thursday was the day of travel and this year's tour was over. Time has passed quickly and we thank everyone we met, attended our conferences and our hosts. We also want to thank those who provided us with travel grant, it has helped us to made this year's tour.

 


Clearfield PA

 

Dagen började med ett besök på Wal-mart, sista shoppingdagen. När vi packade ur bilen funderade vi på, hur ska vi få hem alla väskor och kassar och då hade vi två stora resväskor som inte syns på bilden.

 

The day began with a visit to Wal-mart, the last day for shopping. When we unpacked the car we are thinking, how can we get everything home and then we had two large suitcases that you don’t see in the picture.

 

 
 
 

Dagen för övrigt tillbringades först på Clearfield Court House där vi letade efter originalhandlingar på medborgarskapsansökningar men vi fick bara titta på registerkort som inte innehåller så mycket information. Vi åkte vidare till Clearfield Historical Museum. Museet har både utställningar och ett bibliotek för släktforskning. Det var mycket att titta på i museet, spisar med våffeljärn ovanpå, symaskiner och kaffekvarnar. Bilder på både människor, gruppfoton och miljöbilder från förr i tiden i Clearfields omnejd.

 

We went to Clearfield Court House where we were looking for original documents on citizenship applications, but we were just able to see the index cards that do not contain so much information. We went on to the Clearfield Historical Museum. The museum has both exhibitions and a library for genealogy. There was a lot to look at in the museum, stoves with waffle iron on top, sewing machines and coffee grinders. Pictures of both people and environmental images from back in time in Clearfields surrounding.

 

 

Där träffade vi också Andrea Flanagan som vi lärde känna i Lance, PA då vi var där med SwedGenTour 2010. Andrea har några av sina förfäder från Högsbyn, Ör i Dalsland, Johannes Glader och hans familj. Johannes har bott på Tomtemaden mitt ute i skogen och idag är det bara en torpmarkering som visar var huset än gång fanns. I somras gjorde jag och min make Lars-Göran tillsammans med mina släktingar Kerstin och Olle en skogspromenad dit för att fotografera omgivningen till Andrea. Jag tog samtidigt med mig en sten ifrån murgrunden som får bli ett minne till henne från sina förfäder. En mycket uppskattad gåva visade det sig.

 

There we also met Andrea Flanagan, who we got to know in Lance, PA when we were there with SwedGenTour 2010th. Andrea has some of her ancestors from Högsbyn, Ör in Dalsland, Johannes Glader’s and his family. Johannes has lived in Tomtemaden in the middle of the forest and today it's just a sign mark that shows where the house once existed. This last summer did I and my husband Lars-Göran, together with my relatives Kerstin and Olle a walk in the forest for photograph the surroundings to Andrea. I took also with me a stone from ground that will be a memory to her from her ancestor’s property. It turned out to be a much appreciated gift.

 


Tema mat / Food theme

 

 
På vägen upp till Jamestown stannade vi till i Ridgway PA för att se om Bethlehem Evangelical Lutheren Church var öppen. Vi kom precis när kören hade övat färdigt och prästen Erik Olson tog emot oss.  Vi fick ta del av kyrkans gamla medlemsböcker och Anneli hade en snabbkurs i släktforskning och förevisade bland annat AD Online för en intresserad kyrkmedlem.
 

On the way up to Jamestown, we stopped in Ridgway PA to see if Bethlehem Evangelical Lutheran Church was open. We arrived just as the choir was finished with the practiced and the priest Erik Olson received us. We had to take some of the old church member books and Anneli had a short and fast course in genealogy and showed among other AD Online for an interested member of the Church.

 

 

 

 

 

 

Vi blev bjudna på lunch samtidigt som kyrkans medlemmar höll på och laga mat inför en bjudning dagen efter. Erik och hans mor Nancy hjälper till i köket när kalkonerna var klara i ugnarna.

 

We were invited to lunch while church members were in and cook for a party the next day. Erik and his mother Nancy helps in the kitchen when the turkeys were done in ovens.

 

 

 

På kvällen kom vi fram till Jamestown NY och hos familjen John och Phyllis Robertson fick vi en jättegod middag. På måndag morgon fick vi en guidad tur till semesterorten Chautauqua av Phyllis innan vi besökte Fenton History Center för släktforskning. Våra vänner i Jamestown gjorde oss sedan sällskap under lunchen på Friendly's Restaurant och det var mycket trevligt att få träffa dem igen.

 

In the evening we came to Jamestown NY and the family John and Phyllis Robertson got a delicious dinner for us. On Monday morning, we got a guided tour to the resort Chautauqua by Phyllis before we visited the Fenton History Center for genealogy. Our friends in Jamestown showed up and we had lunch together at Friendly's Resraurant and it was very nice to meet them again.

 

 

 

 

 

Vi hann med ett kort och givande besök på Lake View Cemetery där en nyckelpiga klättrade upp och ner på min handväska innan den halka ner i väskan. Turligt nog hittade jag den och fick tag i den så jag kunde sätta den i säkerhet på ett grässtrå.

 

We had time for a short visit to Lakeview Cemetery where a ladybug climbing up and down on my handbag before slipping down into the bag. Luckily I found it and got hold of it so I could put it in the safety of a blade of grass.

 

 

 

 

 


Pittsburgh PA

 

Mitt i högtrafiken kom vi till Pittsburgh i fredags. Vi bor i området som kallas Main och det är också här som skolor och universiteten ligger tätt intill varandra. En kort promenad för att äta tog vi när vi hade checkat in på hotellet. På kvällen var det fyrverkeri i stan, mäktigt som bara den. De firade Pittsburgh 225 år.

 

In the middle of peak traffic, we came to Pittsburgh on Friday. We live in the area called the Main, and it is also here that schools and universities are located close together. We took a short walk to have something to eat after we had checked in at the hotel. In the evening there were the fireworks in town for celebration of Pitt's 225th anniversary, the biggest homecoming ever.

 

 
 
 

Våra föreläsningar idag hade vi i teatersalongen i Carnegie Library/Museum. Biblioteket har ett helt våningsplan för släktforskning med tillgång till imponerande samlingar. Här önskade vi att kunde stanna i flera dagar men det får bli en annan gång.

 

Our lectures today we had in the theater in the Carnegie Library / Museum. The library has an entire floor for genealogy with access to impressive collections. If we could we had wanted to stay here for several days but it will be another time.

 

 

Våra vänner från Harrisburg, Leonard och Connie Franklin kom till föreläsningarna vilket vi uppskattade mycket.

 

Our friends from Harrisburg, Leonard and Connie Franklin came to the lectures which we appreciated very much.

 


Kyrkor och shopping / Churches and shopping

 

 

I onsdags var fotografering av kyrkböcker det sista som vi gjorde under vår vistelse i Rhode Island. Våra värdfamiljer var med oss hela tiden och såg till att vi hann få mat i oss också.

 

Vi kom lite sent iväg från sista kyrkan dock. Anneli och jag var iväg för att äta lunch med våra värdar och Anna-Lena och Olof for till kyrkan och börja med fotograferingen. När Anneli och jag skulle köra själva till kyrkan för att hjälpa till hade vi GPS-problem, den ena var ur funktion, det visste vi men den andra har vi använt varje dag. Det blev vi varse om problemet när den GPS som vi använt hitintills inte tog oss till rätt adress. Den var på tok felinställd visade det sig, den navigerade som en simulator. Så vi visste inte var vi var. Fram med kartor både i pappersform och den vi har i datorn.  Men det hjälpte oss inte att visa var vi var. Med hjälp av förbipasserande frågade vi oss fram och så småningom fick vi omprogrammera GPS-en så vi kom fram, visserligen två timmar försent. Anna-Lena och Olof hade hunnit fotografera färdig och alla var bekymrade för varför vi inte kommit som planerat. Olof som skulle åka hem från Boston på kvällen hade fått åka iväg utan att vi fick säga adjö till honom.

 

Last Wednesday we took photos of church records before we left Rhode Island. Our host families were with us the whole time and made sure we had time to get some food in us.

 

We arrived a little late from the last church, however. Anneli and I was off to have lunch with our hosts and Anna-Lena and Olof went to church and start with the church record. When Anneli and I would drive our self to the church to help out, we had GPS problems, one was out of order, we knew but the second we used every day was ok. We became aware of the problem when the GPS that we have used so far did not take us to the right address. It was wrong incorrectly, it turned out, the navigated as a simulator. So we did not know where we were. We looked in the maps in both paper and the one we have in the computer. But it helped us not to show where we were. With the help of passers-by we drive as the say but… Eventually we could reprogram the GPS but we arrived two hours late. Anna-Lena and Olof had finished the photographing and everyone was concerned about why we did not come as planned. Olof would go home from Boston in the evening so he had left and hadn’t say goodbye to him.

 

 
 
 

 

Vi körde vidare sent på eftermiddagen men kom bara till Stamford CT där vi övernattade.

 

Torsdagen blev en kördag och shopping. Vi är nu i Kylertown PA för natten och far till Pittsburgh under fredagen.

 

We drove on in the late afternoon, but only came to Stamford CT, where we spent the night.

 

Thursday we just drive and did some shopping. We are now in Kylertown PA for the night so we will be in Pittsburgh on Friday afternoon.

 

 
 
 
 
 

 


Cranston RI

 

Idag hade vi föreläsningar på biblioteket i Cranston för RISHA (Rhode Island Swedish Heritage Association). Efter middagen hade Anna-Lena ett föredrag om Hössna och Hössnabornas emigration för många av dem bosatte sig i dessa trakter i Rhode Island.

Flera deltagare var medlemmar i både RISHA och i Vasa Orden av Amerika vilket var till glädje för mig och Anneli då vi själva är VASA-medlemmar.

 

Idag ska vi tillbaka till Cranston och fotografera kyrkböcker innan vi kör vidare mot nästa mål, Pittsburgh i Pennsylvania.

 

Today we had lectures at the Cranston Library for RISHA (Rhode Island Swedish Heritage Association). After dinner, Anna-Lena a talk about Hössna and the emigrants from Hössna since many of them settled in these areas in Rhode Island.

 

Several participants were members of both RISHA and the Vasa Order of America, which was nice for me and Anneli when we ourselves are VASA members.

 

Today we're going back to Cranston and photograph church records before we go on to the next event, Pittsburgh in Pennsylvania.

 

 
 
 
 
 
 
 

 


Nya släktingar / New relatives

 

Andra dagen i Sturbrigde blev våra deltagare Karl Ekström och Carl England släkt genom gemensamma släktnamnet Englund.

 

Dagen till ära kom min pappa Eddie och syster Lee ifrån New Hampshire för att lyssna på oss. Vad de inte visste var att jag skulle visa dem i Disbyt deras nya familjebakgrund. Min pappas mamma Gunhild har en annan far än den som de känt till i alla år. Gunhild hade inga helsyskon utan hade 21 st. halvsyskon istället.  Då jag känner min far och syster ganska väl så vågade jag berätta detta, en dag som denna.

 

Second day in Sturbrigde became our participants Karl Ekstrom and Carl England family through common family name Englund.

 

I was honor to have have my dad Eddie and sister Lee who came from New Hampshire to listen to us. What they did not know was that I would show them in Disbyt their new family background. My dad's mother Gunhild has another father than they knew about. Gunhild had no full siblings, but had 21 half-siblings instead. Since I know my father and sister pretty well, I dared tell them this, a day like this.

 

 

På söndagen for vi vidare till Rhode Island på småvägar till Warwick. På kvällen blev det middag på Texas Road House och vi var imponerad över hur Olof lyckades få i sig den T-bone steken.

 

On Sunday we went on to Rhode Island on the back roads to Warwick. In the evening we had dinner at Texas Road House and we were impressed by how Olav managed to get to eat the T-bone steak.

 

 

Under måndagen samlades vi med våra respektive värdfamiljer och på eftermiddagen besökte vi kyrkor för fotografering av kyrkböcker. Sedan for vi var för sig med våra värdar till deras hem och förenas igen på biblioteket i Cranston under tisdag förmiddag. The Swedish baking at its Best har redan bakat kaffebröd i kyrkan inför morgondagen.

 

On Monday, we met with our respective host families and in the afternoon we visited churches for photographing church records. Then we went alone with our hosts to their homes and will join again at the library in Cranston during Tuesday morning. We are going to get the Swedish baking at its Best!

 


Sturbridge MA

 
Morgonsolen skiner grant idag och dessvärre har vi inga fönster i föreläsningslokalena.

 

This morning the sun shines today and unfortunately we have no windows in the lecture rooms.

 

Tre glada och förväntansfulla arrangörer, Kay Sheldon, Patricia McGrath och Karen Bickford.

Tree happy and expectant  organizers, Kay Sheldon, Patricia McGrath and Karen Bickford.

 

Nu är första dagen genomförd med föreläsningar och one-on-one. Många bekanta deltagare hade kommit hit, bland annat vår trogne vän Carl England. Vi hade inget tekniskt strul men periodvis var Internet lite segt.  Olof hade med sig Ahlgrens bilar från Sverige vilket alltid är populärt att bjuda på.

 

Vi fick en rejäl frukost och både den, lunchen och middag serverades i egna lokaler och då kunde vi samtidigt lära känna deltagarna medan vi åt.

 

Now the first day has ended with lectures and one-on-one. No technical hassles but some period the Internet was a little bit slow. Olof had Ahlgrens cars with him from Sweden which is always popular for bidding.

 

We had breakfast, lunch and dinner served in our own premises so we could get to know the participants while we eat.

 


Worcester

 

Hela dagen ägnades åt att fotografera kyrkböcker. På förmiddagen var vi i Zion Lutheran Church och vi blev mycket väl mottagna. I deras bibliotek fanns det gott om utrymme och ljus så där riggade vi upp stativ och våra kameror. En av kyrkans trotjänare, Ingrid Lawrense kom på sin lediga tid för att få träffa oss och för att få tala svenska. Ingrid emigrerade som litet barn 1936 från Hisingen i Göteborg med sina föräldrar och syster.

 

Meddelande till min vän Ann-Marie G på min bank - Ingrid känner Siv och Leif mycket väl och förmodligen har hon träffat din mor också. Jag har även framfört en hälsning idag till familjen Lee från dig genom deras granne Martha.  Kul när världen är liten!

 

The whole day we spent photographing the church books. In the morning we were in Zion Lutheran Church and we were very well received. In their library, there was plenty of space and light so we rigged up our tripods and cameras there. One of the church's faithful servant, Ingrid Lawrense came on her free time to meet us and to speak Swedish. Ingrid emigrated as a child year 1936 from Hisingen in Gothenburg with his parents and sister.

 

På eftermiddagen var vi hos Trinity Lutheran Church. Deras arkiv var i ett litet rum och ljuset var inte det bästa men vi gjorde så gott vi kunde medan dagsljus fanns att tillgå. Vi blev inte klara så idag, torsdag, fortsatte vi fram till eftermiddagen innan vi for vidare till Sturbridge där vi ska ha vår första konferens. När vi var så gott som klara hittade vi Flyttningsintygen ifrån Sverige. Några hann vi fotografera så dessa dokument vill vi nog dokumentera en annan gång.

 

In the afternoon we were at Trinity Lutheran Church. Their archives were in a small room and the light was not the best but we did the best we could while daylight was available. We were not ready so the next day, today, we continued until the afternoon before we went on to Sturbridge where we will have our first meeting. When we were almost done, we found moving certificates from Sweden. We took some picture of a few but this we have to come back for documenting another time.

 

 

 

Hemmansbrukaredottern Anna Evelina Johansson Fisk född 8 mars 1888 i Grythyttans församlingen i Örebro.Konfirmerad och godkänd i kristendomskunskap. Är till äktenskap ledig.Flyttar till Nord Amerika, betygar Hjulsjö församling i Örebro den 22 mars 1906

 

Anna Evelina Johansson Fish, born March 8, 1888 in Grythyttans Assembly in Örebro. Confirmed and approved in scripture Is the marriage unscheduled Moves to N. America, hjulsjö parish in Örebro March 22, 1906

 

Under kvällen kom Olof C ifrån Sverige och Elisabet T och Ingrid N från Minniapolis.

During the evening came Olof C from Sweden and Elizabeth T and Ingrid N from Minneapolis.


 

 


Kyrkjakt / Church hunting

 

Måndagen ägnades åt att hitta svenska kyrkor. Vi var också vid på den stora kyrkogården Melrose och hann fotografera några gravstenar. Middag med David och hans familj senare på kvällen.

 
On Monday we were hunting for Swedish churches. We were also at the large cemetery Melrose and took some photos of a few tombstones. Dinner with David and his family.
 

 

iPad har fått en ny funktion – kösamordnare. En konkurrent till QMatic, kanske? Vi var inne på Verizon med anledning av Anna-Lenas mobila bredband. Det var mycket folk och vi hittade inga kölappar men det visade sig att de hade en mänsklig kösamordnare som använde iPad för att registrera kön.  Anna-Lena fick uppge sitt namn och blev inregistrerad som Anna och på TV-skärmarna kunde vi sedan följa kön och när det var Annas tur kom en trevlig säljare fram och hjälpte till.

 

The iPad has a new feature – queue organizer. We visit Verizon for Anna-Lena's mobile broadband. It was very crowded and we didn’t found any queue system but instead it was a human person who had an iPad for organization the queue. We could than look at the TV-screen to see when it was Anna-Lena’s turn. She was called Anna.

 

 

För de som är oroliga för hur det går för mig att backa bilen så kan ni känna er lite lugnare i år. I backspegeln finns en inbyggs skärm som visar en kamerabild över området jag backar på och bilen har ljudliga backcensorer dessutom.

 

For those who are worried about how it goes for me to back the car, you can be calm this year. In the rearview mirror, there is a screen that shows a camera image of the area I back on and the car has also audible reversing censors.

 

 

Under tisdagen jagade vi fler kyrkor medan vi körde mot Auburn/Worcester där vi är nu. Och vad tror ni att vi ska göra idag, besöka en kyrka med där svenskarna var medlemmar och vi hoppas på lite tid för shopping senare i eftermiddag.

 
On Tuesday we hunted more churches while we drove to the Auburn / Worcester where we are now. And what do you think we should do today, visit a church where the Swedes were members off cause.  And we hope we get some time for shopping later in the afternoon.

 


Flygresan avklarad / The flight completed

 

 

Vi hade en stressig resa för det var kort om tid mellan alla flygbyten så vi har fått rusa fram på Arlanda och Newark. Vi hade visserligen landat 15 min tidigare än beräknat på Newark men det var långa köer i passkontrollen. Men det var ingenting emot när vi fått vårt bagage och såg köerna i tullen. Alla som stod där var lite rätt upprörda till desperata och de var stenhårda på att inte släppa några öre. Uppdelningen var i två köer från var sitt håll och den tulltjänstemannen som vi skulle passera, han trodde han var på ett kafferep. Lugn som en filbunke, småpratade med alla och hade hur mycket tid som helst i världen. Han titta på alla oss flera hundra som stod i kön som om vi var luft. Den andra tullaren han visste att här gäller det att snabba på men dit kunde vi inte gå.

 

Vid ett bedjande bl. a från mig om att vi har bråttom så var svaret, vi ska ordna mer personal. Jo, de gjorde de, efter 20 minuter och då kom det en till.

  

Vi kom så småningom vidare till nästa kö och fick lämna bagaget för nästa flyg. Ny säkerhetskontroll långt bort igenom, nu var det kö igen och 15 min tills planet skulle lyfta. Jag fick tag på en kontrollant så vi kunde komma lite längre fram i kön, tack och lov. Av med skorna, igenom med allt pick och pack, dator ut ur väska osv och så packa ner allt igen springandes med oknutna skor till flyget som är naturligtvis längst bort av alla plan. Anneli och Anna-Lena hack i häl, vi hann, vi sjönk ner på våra platser och hämtade andan. Svetten rann, vi var trötta och vi bara satt och stirrade rakt fram tills pulsen kommit ner på lågvarv igen.

 

När vi landat i Boston sa vi - ingen mer stress, hyrbilen väntar på oss. Allt bagage kom fram utom Anna-Lenas. De skulle komma med nästa flyg och vi valde att vänta den knappa halvtimmen. Som kompensation fick vi 20 dollar att äta för på ”au bon pain”,

 

Med allt vårt bagage bar det iväg till hyrbilen för en halvtimmes färd till Brockton söder om Boston.

 

Senare i veckan ansluter Olof till oss tre tjejer.

 

We had a stressful flight because it was short on time between all flight changes so we have had to rush at the airport Arlanda and Newark.

 

We landed 15 minutes ahead of schedule at Newark but there were long queues at passport control. But there was nothing compares to when we got our luggage and saw the queues at customs. All people in line were a little upset to desperate. No one lets thru before another, the officers were hard about that.

 

The division was in two queues from opposite directions and the customs officer that we had, he thought he was at a garden party. Calm like a bowl of curds, chatted with everyone and had all time in the world. He looked at all of us in the line, we were several hundred people and the look he gave us was like we were air to him. They will get more customs officer they told us and after 20 minutes one more showed up.

 

We eventually came to the next queue and had to leave our luggage for the next flight. New security, lots of people and 15 minutes until take off. I got hold of a controller and with my bagging eyes we got a little further ahead in the queue, thankfully. All the stuff and shoes got thru scanning, running to the gate with untied shoes and the gate was farthest of them all. Anneli and Anna-Lena was just behind me. We came just before they closed the boarding. We fall down on our seats, the sweat was running, we were tired and waiting for the pulse and breathe to come down and getting back in normal again. 

 

When we landed in Boston, we said - no more stress, our rental car is waiting for us. All luggage’s arrived, except Anna-Lena’s. It would come with the next flight and we chose to wait for it, only 30 minutes.  As compensation, we got $ 20 to eat something at "au bon pain";

 

With all our luggage we went to the rental car for a half hour ride to Brockton south of Boston.

 

Later on the week Olof will join three girl of us.


SwedGenTour 2012


I år kommer SwedGenTour att besöka följande platser för föreläsningar och one-on-one.

Sturbridge (MA) fredag - lördag den 5-6 oktober, 2012, Host Hotel

Cranston (RI) tisdag den 9 oktober, 2012, Cranston Public Library

Pittsburgh (PA) lördag den 13 oktober, 2012, Carnegie Library of Pittsburgh Main (Oakland)

Mer information finns att läsa här på SwedGenTours hemsida


SwedGenTour will visit these places for lecture and one-on-one.

Sturbridge (MA) Friday - Saturday October 5-6, 2012, Host Hotel

Cranston (RI) Tuesday October 9, 2012, Cranston Public Library

Pittsburgh (PA) Saturday October 13, 2012, Carnegie Library of Pittsburgh Main (Oakland)

You will find all information about SwedGenTour at the website


SwedGenTour 2011 - Sista dagen / Last day

Nu har vi kommit till onsdagen för SwedGenTours sista dag med föreläsningar och one-on-one. Många nya och välbekanta amerikanska släktforskare har vi träffat under resan och här i Salt Lake City träffade vi bl.a. Karen Livsey från Jamestown, NY och Judith Baouab från Orland Park, IL.

Extra roligt är det att träffa släktingar vilka några av oss gjort.

DIS har fått näst intill 100 stycken nya medlemmar här i USA vilket överträffar det gamla rekordet med ca 25 st. Ett stort tack till alla nya medlemmar och till de som förnyade sitt medlemskap ännu ett år.

Samtidigt vill vi framföra ett stor tack The FamilySearch, Elaine Hasleton och Jeffery Fröberg Morris, för ett mycket väl genomfört arrangemang.

Våra sponsorer, DIS, ArkivDigital och Lantmäteriet, ett jättestort tack för att ni gjort denna turné möjlig för oss.

Torsdagen är den stora hemresedagen och våran bloggar Charlotte tackar från oss alla, till er alla som läser vår blogg.

Wednesday was the SwedGenTours last day of lectures and one-on-one. We have met many new and also many familiar American genealogists during this trip and here in Salt Lake City, we met our friends Karen Livsey from Jamestown, NY and Judith Baouab from Orland Park, IL. It is also especially interesting to meet our own relatives whish some of us did.

DIS has received almost 100 new members here in the U.S. so we passed the old record with about 25. Many thanks to all new members and to those who renewed their membership for one more year.

Many thanks to The FamilySearch, Elaine Hasleton and Jeffery Fröberg Morris, for a very well organized event.

Our sponsors
, DIS, DigitalArkiv and Lantmäteriet, thank you  so much for making this tour possible.

Thursday is the big day of departure and our bloggers Charlotte relays a thank you all from the SwedGenTour group to everyone who is reading our blog.Även vi själva lär oss mycket nytt som hur FamilySearch fungerar på biblioteket och på Internet.

We learn many new things as how does FamilySearch work at the library and on the Internet


Anneli med sina släktingar Shirley Koelling, Grand Park, IL och Karl Ekstrom, Knoxville TN.  

Anneli with here relatives Shirley Koelling, Grand Park, IL and Karl Ekstrom, Knoxville TN.


Charlotte fick besök av sin släkting Karen Bryan från Montana.

Karen Bryan came all the way from Montana for a meeting with her relative Charlotte,


Följande tre bilder är tagna från taket på Conference Center med utsikt över Temple Square.

These three next picture are taken from the roof of the Conference Center with a view over the Temple Square.


... Joseph Smith Memorial Building, ...


... Salt Lake Temple,...


..., North visitors center med Tablernacle i bakgrunder.

..., North visitors center with Tablenacle in the background.

Family History Library

I strålande sol och värme tillbringade vi dagen inne på Family History Library. Många besökare fanns från alla värdens hörn rörde sig runt bland våningsplanen. Vi höll till på Internationella våningen en trappa ner, där den Skandinaviska avdelning finns. Våra föreläsningar är flyttade båda dagarna till hörsalen i Church History Museum (huset intill) så att alla som vill komma och lyssna ska få plats.

This sunny varm day we spent the day inside the Family History Library. Many visitors were from all over the world moved around in the building. We were at the International floor downstairs, where the Scandinavian department is located. Our lectures are moved both days at the auditorium in the Church History Museum (next door) so that everyone who wants to come and listen could have a seat.


Hörsalen i Church History Museum.

The auditorium in the Church History Museum.


Charlotte och Marian Astle blev släkt med varandra genom två syskon födda omkring år 1713 i Västra Vingåker, Sörmland.

Charlotte and Marian Astle found relationship thru two siblings born around year 1713 in Västra Vingåker, Sörmland.


Denna vackra kista finns vid ingången till Joseph Smith Memorial Building.

This beautiful chest is in the lobby of Joseph Smith Memorial Building.


Från restaurangen på översta våningen hade vi utsikt över Salt Lake Temple.

From the top floor at the restaurant we could see the Salt Lake Temple.SwedGenTour omringade av Elaine Hasleton, FamilySearch och Elisabeth Thorsell.

SwedGenTour with Elaine Hasleton, FamilySearch (to the left) and Elisabeth Thorsell (to the right).

 


Salt Lake City, Utah

Även denna dag blev en resdag och naturen skiftade flera gånger. Igår hade vi mycket höga berg omkring oss med Colorado floden vid sidan om vägen. Idag var bergen på längre avstånd ifrån oss.

Nu har vi kommit till vårt sista resmål för föreläsningar och one-on-one, Salt Lake City.

Yet another day was a day on the road and nature shifted several times. Yesterday we had very high mountains around us with the Colorado River at the side of the road, the Interstate 70. Today we had longer distance to the mountains.

Now we have arrived to our final destination for lectures and one-on-one, Salt Lake City.Soligt och varmt med mycket helgturister i Vail.

Sunny and warm weather with lots of tourist in Vail.


Här tar vi oss lite fika i Vail.

In Vail we had a coffé break.


Både bilväg och järnvägen följer Colorado floden.

Both road and railroad follow the Colorado River.


En dalgång vid en utsiktsplats i närheten av gränsen mellan Colorado och Utah.

From a lookout point near the border between Colorado and Utah we saw this vally.


Grått och torrt med brunaktiga låga buskar med bergen i bakgrunden.

Grey and dry brunish small shrubs with the mountains in the background.


Dessa berg ser ut som elefanthud och med lite fantasi så kan det även se ut som de har elefantfötter.

These mountains look like elephant skin and with a little imagination they could even look like elephant feet.


Salt Lake City i skymningsljus.

Salt Lake City in the twilight.


Om / About

Min profilbild

SwedGenTour 2012

RSS 2.0